سنگتراشی امید فرهود
اولین نمونه های سیاه مشق را برروی سنگ مزار با کمترین امکانات موجود در دو دهه قبل (1380) انجام دادم و هزاران نمونه کار حرفه ای و تخصصی در این زمینه دارم. زمانی این کار را انجام دادم که هنوز چیزی به نام لیزر، در صنعت سنگتراشی وجود نداشت و ابزارهای متداول آن دوره با محدودیتهای فنی مواجه بودند. حکاکی سیاه مشق، یک نوآوری بزرگ در آن زمان بود که بواسطه ی عشق و علاقه ی وافری که به این حوزه هنری داشتم از عهده ی آن برآمدم.
الهی شکر و متشکرم،

Image

پذیرای شما هستیم

ساعت کار از 08:30 تا 21:00

اینستاگرام

اینستاگرام

آدرس سنگتراشی

 رشت . زیر پل جانبازان . روبروی مزار شهدا . سنگتراشی امید فرهود

تلفن سنگتراشی

تلفن همراه 3345288-0911  دفتر 33823775-013

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.